Adresa

Palackého náměstí 97
386 01 Strakonice 1
 
Kde nás najdete?

V centru Strakonic na Palackého náměstí ("malé" náměstí).

více...

 
Telefon

727 809 070

 
E-mail

poradna@ops-poradnastrakonice.cz

 
Otevírací doba

Pondělí 

Uterý 

Středa

Čtvrtek

Pátek

7.30 - 18.30

7.30 - 16.00

7.30 - 18.30

7.30 - 15.00

7.30 - 14.30

O Poradně pro rodinu, manželství a mezilidských vztazích ve Strakonicích

 

Poskytovatelem této registrovanané sociální služby je Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří č. p. 83. 387 34 Záboří, IČO: 024 24 282.

 

 

Dobrý den,

vítáme Vás na stránkách Poradny pro rodinu manželství a mezilidské vztahy ve Strakonicích. Nabízíme Vám bezplatnou pomoc v obtížných životních situacích. Konzultace provádíme telefonicky, elektronicky nebo přímo v sídle poradny  – Palackého náměstí 97 , Strakonice – je zde poskytováno odborné sociální poradenství se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin. Služba je realizována v prostorách pronajatých a uskutečňuje se ve třech místnostech se zázemím. Odborné sociální poradenství se poskytuje v manželské a rodinné poradně pro osoby v krizi předmanželské, manželské, rodinné a osobní. Krom jiného se klade důraz na snižování celospolečenských ztrát v důsledku rozvodovosti. Jednou ze základních činností rodinné poradny je psychologická, psychoterapeutická a poradenská diagnostika – dle povahy problémů a na základě dohody s klientem. Výsledkem je skutečnost, že terapie je přesně zaměřena na specifiku potřeb každého klienta. Terapie je individuální, párová, rodinná, krátkodobá, dlouhodobá. Klienti mohou poradnu navštěvovat bez dalších doporučení, s udáním jména či anonymně  a konzultace jsou bezplatné. V akutních případech je prováděna krizová intervence, která má ráz neodkladnosti a nízkoprahovosti. Důležitý je kontakt a spolupráce, jak s pracovišti zabývajícími se obdobnou problematikou, tak i s pracovišti následné péče. Nelze opomenout úzkou spolupráci se soudy, dalšími institucemi v oblasti zdravotnictví, školství, práva, státní a veřejné správy,…..

Napište nám | Webmaster

© Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 2015

Nabídka služeb

Pomoc při utváření příznivého rodinného, manželského a partnerského života.

Pomoc při utváření uspokojivých mezilidských vztahů.

Pomoc při utváření vlastních pohledů, postojů k vnější realitě i sám k sobě.

Poradenskou péči v rodinných manželských a jiných mezilidských vztazích.

Pomoc při úpravě vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí.

V oblasti mezigeneračních vztahů v rodinách.

Hledání vlastních zdrojů a možných změn jako východisko z krize.