Adresa

Palackého náměstí 97
386 01 Strakonice 1
 
Kde nás najdete?

V centru Strakonic na Palackého náměstí ("malé" náměstí).

více...

 
Telefon

727 809 070

 
E-mail

poradna@ops-poradnastrakonice.cz

 
Otevírací doba

Pondělí 

Uterý 

Středa

Čtvrtek

Pátek

7.30 - 18.30

7.30 - 16.00

7.30 - 18.30

7.30 - 15.00

7.30 - 14.30

Pomoc v souvislosti se střelbou na FFUK

V souvislosti s událostí 21.12.2023 bychom chtěli vyjádřit hluboký zármutek nad tím, co se stalo.
Nabízíme nad rámec kapacity naší poradny- psychologickou, psychoterapeutickou pomoc pro všechny, jichž se událost 21.12.2023 osobně dotkla. Pro rodiny zasažené ztrátou nejtěžší , zraněné, studentky a studenty, kteří byli přímo na místě, pro jejich rodiče a blízké, pedagogy, kteří potřebují podporu a pomoc.
Naši pomoc můžete využít jednorázově, či v opakovaných konzultacích ..zítra, v nejbližších dnech, za měsíc, nebo i za rok.

V úctě

PhDr. Adéla Doležalová

Vedoucí poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy
Ředitelka Poradny pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, Pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj,o.p.s.

Česká asociace pro psychoterapii vytvořila dopis s možnými kroky pro všechny, jichž se tragédie osobně dotkla , seznam terapeutů, kteří jsou k dispozici jednorázově, či opakovaně. Vše naleznete na web. stránkách ČAP (czap.cz)

 

Poskytovatelem této registrovanané sociální služby je Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří č. p. 83. 387 34 Záboří, IČO: 024 24 282.

 

 

Dobrý den,

vítáme Vás na stránkách Poradny pro rodinu manželství a mezilidské vztahy ve Strakonicích. Nabízíme Vám bezplatnou pomoc v obtížných životních situacích. Konzultace provádíme telefonicky, elektronicky nebo přímo v sídle poradny  – Palackého náměstí 97 , Strakonice – je zde poskytováno odborné sociální poradenství se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin. Služba je realizována v prostorách pronajatých a uskutečňuje se ve třech místnostech se zázemím. Odborné sociální poradenství se poskytuje v manželské a rodinné poradně pro osoby v krizi předmanželské, manželské, rodinné a osobní. Krom jiného se klade důraz na snižování celospolečenských ztrát v důsledku rozvodovosti. Jednou ze základních činností rodinné poradny je psychologická, psychoterapeutická a poradenská diagnostika – dle povahy problémů a na základě dohody s klientem. Výsledkem je skutečnost, že terapie je přesně zaměřena na specifiku potřeb každého klienta. Terapie je individuální, párová, rodinná, krátkodobá, dlouhodobá. Klienti mohou poradnu navštěvovat bez dalších doporučení, s udáním jména či anonymně  a konzultace jsou bezplatné. V akutních případech je prováděna krizová intervence, která má ráz neodkladnosti a nízkoprahovosti. Důležitý je kontakt a spolupráce, jak s pracovišti zabývajícími se obdobnou problematikou, tak i s pracovišti následné péče. Nelze opomenout úzkou spolupráci se soudy, dalšími institucemi v oblasti zdravotnictví, školství, práva, státní a veřejné správy,…..

Napište nám | Webmaster

© Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 2015

Nabídka služeb

Pomoc při utváření příznivého rodinného, manželského a partnerského života.

Pomoc při utváření uspokojivých mezilidských vztahů.

Pomoc při utváření vlastních pohledů, postojů k vnější realitě i sám k sobě.

Poradenskou péči v rodinných manželských a jiných mezilidských vztazích.

Pomoc při úpravě vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí.

V oblasti mezigeneračních vztahů v rodinách.

Hledání vlastních zdrojů a možných změn jako východisko z krize.