Pomoc při utváření vlastních pohledů, postojů k vnější realitě i sám k sobě

   

 

 

"já" v kontextu školy zaměstnání a jiných životních vlivů

"já" v kontextu aktuální situace

"já" a budoucnost

možnosti změn , objevování cest a možností řešení a využití vlastních zdrojů a sil

mapování

sebehodnocení

sebepoznání

zvládání individuálních potíží s psychikou

"já" v kontextu původní rodiny

 

 

 

Napište nám | Webmaster

© Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 2015

Nabídka služeb

Pomoc při utváření příznivého rodinného, manželského a partnerského života.

Pomoc při utváření uspokojivých mezilidských vztahů.

Pomoc při utváření vlastních pohledů, postojů k vnější realitě i sám k sobě.

Poradenskou péči v rodinných manželských a jiných mezilidských vztazích.

Pomoc při úpravě vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí.

V oblasti mezigeneračních vztahů v rodinách.

Hledání vlastních zdrojů a možných změn jako východisko z krize.