O zařízení

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy...ops pracuje v regionu od 1984 pod názvem Manželská a předmanželská poradna, která byla do roku 2014 postupně součástí několika institucí a příspěvkových organizací v rámci Jihočeského kraje. Od 1. ledna 2015 je poradna součástí o. p. s.

Služby poskytované poradnou patří do oblasti sociálních služeb a klientům jsou poskytovány zdarma. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Strakonicích je poradnou metodické pomoci pro Jihočeský region Pracovníci jsou členy Asociace manželských a rodinných poradců.

 

 
Personální obsazení

PhDr. Adéla Doležalová

ředitelka, psycholog

certifikace:

psychoterapie, sociální terapie, mediace, diagnostika, rodinné, manželské, párové a individuální poradenství

v rámci AMRP pověřená supervizí

 

 
   
Jitka Štětková

sociální pracovnice

psychoterapie, sociální terapie, mediace,  rodinné, manželské, párové a individuální poradenství

 

 

Napište nám | Webmaster

© Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 2015

Nabídka služeb

Pomoc při utváření příznivého rodinného, manželského a partnerského života.

Pomoc při utváření uspokojivých mezilidských vztahů.

Pomoc při utváření vlastních pohledů, postojů k vnější realitě i sám k sobě.

Poradenskou péči v rodinných manželských a jiných mezilidských vztazích.

Pomoc při úpravě vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí.

V oblasti mezigeneračních vztahů v rodinách.

Hledání vlastních zdrojů a možných změn jako východisko z krize.