Pomoc při utváření uspokojivých mezilidských vztahů.

   

 

 

 

 

 

Hodnocení vlastních očekávání a očekávání ostatních - odpovídajících reálným možnostem

Utváření vlastního "Já" - sebeusazení

Hledání komunikačních kanálů s užším i širším okolím

 

 

 

 

Napište nám | Webmaster

© Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 2015

Nabídka služeb

Pomoc při utváření příznivého rodinného, manželského a partnerského života.

Pomoc při utváření uspokojivých mezilidských vztahů.

Pomoc při utváření vlastních pohledů, postojů k vnější realitě i sám k sobě.

Poradenskou péči v rodinných manželských a jiných mezilidských vztazích.

Pomoc při úpravě vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí.

V oblasti mezigeneračních vztahů v rodinách.

Hledání vlastních zdrojů a možných změn jako východisko z krize.