Poradenskou péči v rodinných manželských a jiných mezilidských vztazích.

   

 

 

 

 

 

Konfrontace konkrétních obtíží s obecně platnými teoretickými východisky z oblasti psychologie a sociální práce a praktickými zkušenostmi.

Zorientování a možnosti konkrétní pomoci v síti pomáhajících institucí (např. MěÚ, soud, advokacie, zdravotnická zařízení, úřad práce, policie, zařízení v sociální oblasti, ...)

 

 

 

 

Napište nám | Webmaster

© Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s. 2015

Nabídka služeb

Pomoc při utváření příznivého rodinného, manželského a partnerského života.

Pomoc při utváření uspokojivých mezilidských vztahů.

Pomoc při utváření vlastních pohledů, postojů k vnější realitě i sám k sobě.

Poradenskou péči v rodinných manželských a jiných mezilidských vztazích.

Pomoc při úpravě vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí.

V oblasti mezigeneračních vztahů v rodinách.

Hledání vlastních zdrojů a možných změn jako východisko z krize.